Představujeme obchody Příslušenství

Bez dopravního značení se neobejdeme. Využijete jej i na soukromém pozemku

Dopravní značení

Bez dopravních značek bychom se neobešli. Je to jedna z prvních věcí, se kterou se každý setká v autoškole. Zajišťují v dopravě řád a vynucují si dodržování dopravních předpisů, a tudíž zákonů. Nejsou to ale pouze dopravní značky v provozu na pozemních komunikacích, ale často se využívají třeba na parkovištích u firem. Pokud potřebujete na takovém místě nainstalovat dopravní značku nebo jiný typ dopravního značení, je potřeba si k tomu přizvat specializovanou firmu.

Typy a vlastnosti dopravního značení

Zmíněné specializované montážní firmy zaručují jednak správnou realizaci projektu, ale také nabízejí prodej nebo pronájem dopravního značení. S tím souvisí také služby poskytující údržbu a likvidaci takového značení. Dopravní značení může mít podobu značek výstražných, zákazových, příkazových nebo informativních. Existuje v několika variantách: 

  • Svislé značení
  • Vodorovné značení

Dopravní značení

Uplatnění obou typů dopravního značení

S oběma typy se setkáváme dnes a denně a každý hraje svou nezastupitelnou úlohu. Jednou z jejich základních vlastností, kterou je potřeba vždy za všech okolností dodržet, je jejich viditelné umístění. Značka, která není vidět, jak totiž k ničemu. Svislé dopravní značky jsou jak ty pevné, které se instalují s dlouhodobým záměrem, tak různé přechodné značení, které je ideální třeba k využití na stavbách, kde se počítá s jejich rychlým odstraněním a proměnlivou situací. Právě v těchto případech se nejčastěji využívá pronájem.

Svislé dopravní značky

Pokud se jedná o vodorovné značení, tak jde samozřejmě o vše, co je vyznačeno na pozemních komunikacích a dalších plochách. To mohou být třeba parkoviště nebo průmyslové areály. Také zde je samozřejmě potřeba dodržet všechny závazné zákonné předpisy a také použít kvalitní barvu, která dlouho odolá povětrnostním vlivům a dalším aspektům opotřebení.