Příslušenství

Praktické využití digitálních tachografů

Různé druhy měření probíhají již standardně. Nechybí ani zachycování informací týkajících se rychlosti v závislosti na čase. Pro tento účel se využívají zařízení nazvaná tachografy.

tachografy

Povinnosti pro vozidla

Vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinesl povinnost dodržování mnohých opatření a nařízení. Jedním s z nich je i povinnost používat tachograf u vozidel nad 3,5 t. Dále platí tato povinnost používání pro užitková vozidla N1 se soupravou o celkové hmotnosti přesahující 3,5 tuny. Provozovatel v těchto případech tachografem opatřuje tažné auto. K čemu slouží pořízené záznamy? Například ke kontrolování doby, po kterou posádka řídila vůz – zda byla dodržena úmluva AETR. Využití ocení také vyšetřovatelé dopravních nehod, protože takto se jednoduše vyčte rychlost během neštěstí na silnici.

Digitální tachografy obstarávají rychlejší ukládání dat a čitelnější vyhodnocení. Řidičům zcela odpadá archivování papírových pásek, protože se vše uloží do vnitřní paměti. Dále dojde k přenosu do počítače, kde proběhne archivace a výsledné zkompletování. Praktická technologická novinka však vyžaduje správné ovládání. Je potřeba znát veškeré právní náležitosti a uživatelé by se měli naučit přístroj dobře obsluhovat, aby vše fungovalo bez problémů.

Pomoc při odstranění poruch

Žádné přístroje nevydrží věčně bez poruch. Servis, ověřování a kalibrace je třeba realizovat také u  digitálních tachografů. Stačí zmínka a přístrojům se upraví parametry na základě vašich požadavků. Například projevíte zájem o podsvícení displeje, o výměnu nefunkčních dílů za nové nebo repasované. V případě závad dochází k jejich okamžitému vyřešení a odstranění.

Navíc můžete využívat EDM Eco umožňující měření spotřeby paliva. Řidič ihned vidí, kde může uspořit a přizpůsobit tomu styl jízdy. Nechybí ukazatel o celkové spotřebě, ujeté vzdálenosti, o momentální a průměrné spotřebě, o době a ceně jízdy.